What's new

Một bài hóa hữu cơ

ngoc anh

Member
#1
Đốt cháy htoàn một este đơn chức , mạch hở X(ptử có số liên kết pi nhỏ hơn 3),thu đc thể tích khí CO2 bằng 6/7 thể tích O2 đã pư (các thể tích đo cùng đk). Cho m gam X td htoàn với 200 ml dd KOH 0,7M thu đc dd Y. Cô cạn dd Y thu đc 12,88 g chất rắn khan. m= ?
Mọi người trình bày bài này rõ ràng giùm mình với,không hiểu mình đã làm sai chỗ nào mà k ra đúng đáp án:???:
 

Similar threads

Facebook

Top