What's new

Môi trường dung dịch nuôi cấy vi sinh vật

Môi trường dung dịch thông thường để nuôi vi khuẩn hiếu khí là môi trường nước thịt hoặc nước pepton, với vi khuẩn yếm khí là nước thịt gan yếm khí. Ngoài ra còn có rất nhiều các môi trường nước khác (broth) tùy thuộc vi huẩn của bạn là gì. Nếu bạn nuôi nấm thì môi trường là Casein soya bean digest broth...
Nếu bạn nói cụ thể hơn về loại vsv làm đề tài của mình thì sẽ có câu trả lời tập trung hơn
 

dangkhoa301

New member
có tài liệu nào hướng dẫn các loại kiểm tra môi trường( độ vô khuẩn và thẩm định khả năng dinh dưỡng của môi trường) ko ạ?..mong m.n chỉ giúp
 

Facebook

Top