MÔI TRƯỜNG CAS (Chrome Azurol S Agar) THỬ HOẠT TÍNH SIDEROPHORE

Toggle Sidebar
Top