What's new

mình nhờ các bạn giải thích giúp

enzyme

Member
về cấu trúc nếu xét chi tiết thì có khác nhau bạn ạ vì một có nguồn gốc từ bố, một có nguồn gốc từ mẹ, nên có thể khác nhau về alen trên mỗi locut. Còn về cấu trúc không gian chỉ có thể khác nhau ở mức độ xoắn thôi.
:rose:
 

ÔngTrùm

New member
Chào bạn, Vị trí locus sẽ khác nhau và mỗi alen sẽ mang gen khác nhau => khác nhau. Nếu xét về mức độ cấu tạo, thì cơ bản nó giống nhau (cùng cấu tạo từ 4 loại proteine histone cơ bản ) + thêm sự hình thành các mức độ xoắn giống như nhau
 

Similar threads

Facebook

Top