What's new

Meo nấm là gì

hung10

Member
#1
Xin lỗi đã post ở đây tại 0 biết hỏi chỗ nào bởi mình hỏi meo nấm để trồng nấm, sở dĩ là mình tìm trên google thấy nói trồng nấm phải có meo nấm ngoài rơm rã,gỗ mục,xác hữu cơ thì phải có meo nấm.Mà meo nấm là cái gì có phải là bào tử nấm giống, bởi nấm không có hoa, quả,hạt giống ,cảm ơn.:oops::cry::)
 

noichunglaabc

New member
Gửi bạn truyện cười: Bàn luận về tình yêu

Các bác sĩ cho rằng: "Tình yêu là căn bệnh, cần chữa trị bệnh nhân bằng chế độ nằm giường".

Nhà vật lý: Sao lại gọi tình yêu là căn bệnh được khi mà nó tiêu hao năng lượng nhiều như thế. Phải gọi tình yêu là hoạt động.

Nhà cơ học: Sao lại gọi tình yêu là hoạt động được, khi mà tổ hợp máy chính vẫn đứng yên? Phải gọi tình yêu là nghệ thuật.

Nhà nghiên cứu nghệ thuật: Sao lại gọi tình yêu là nghệ thuật khi mà ai cũng e ngại phô ra cho người khác xem? Phải nói tình yêu là trò gian lận.

Luật gia: Sao gọi tình yêu là trò gian lận khi mà hai phía đều thỏa mãn. Phải nói tình yêu là hợp đồng sản xuất.

Nhà doanh nghiệp: Sao lại gọi tình yêu là hợp đồng sản xuất được khi mà chi phí tốn kém nhiều hơn giá trị sản phẩm cuối cùng. Phải nói tình yêu là khoa học.

Giáo sư: Sao gọi tình yêu là khoa học được khi mà đám sinh viên làm được còn tôi thì không?
 

Facebook

Top