What's new

Mấy anh chị cho em hỏi chức năng của tế bào nhân sơ là gì vậy?

Mấy anh chị giúp em về chức năng cuả tế bào nhân sơ với:please::please::please::please::please::please::please::please:
Sinh vật nhân sơ được cấu tạo từ một tế bào không có màng nhân hoặc màng nhân chỉ là một màng đơn. Như vậy chắc bạn biết chức năng của tế bào nhân sơ là gì rồi nhỉ!
 

Facebook

Top