What's new

màu sắc da khi chấn thương

#1
mọi người cho em hỏi
- khi chấn thương nhẹ ở phần mềm, quan sát vị trí da tổn thương thì sẽ thấy màu sắc của da thay đổi theo trình tự đỏ-> tím->xanh->vàng và cuối cùng trở về bình thường. trên cở sở sinh lí và hóa sinh, giải thích hiện tượng trên:welcome::welcome::welcome:
 

Facebook

Top