What's new

Lý giải tại sao có người uống được và không uống được rượu

#1
Lý giải tại sao có người uống được và không

Chào các bạn
? Trong quá trình học các môn học, đọc tài liệu thấy có thông tin này hay nên dịch ra cho mọi người tham khảo và bình luận.


? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Chuyển hoá của Ethanol liên quan đến việc uống rượu ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Sự hình thành của acetaldehyde và acetate.)

Ethanol được chuyển hoá trong cơ thể người thông qua hoạt động của 2 enzyme:
- Alcohol Dehydrogenase (ADH)
C[sub:01582d056a]2[/sub:01582d056a]H[sub:01582d056a]5[/sub:01582d056a]OH ?+ ?NAD[sup:01582d056a]+[/sup:01582d056a] ↔ CH[sub:01582d056a]3[/sub:01582d056a]CHO ?+ ?NADH ?+ ?H[sup:01582d056a]+[/sup:01582d056a] (Phản ứng 1)

- Acetaldehyde dehydrogenase (ALDH)

CH[sub:01582d056a]3[/sub:01582d056a]CHO ?+ ?H[sub:01582d056a]2[/sub:01582d056a]O ?+ ?NAD[sup:01582d056a]+[/sup:01582d056a] ?↔ ?CH[sub:01582d056a]3[/sub:01582d056a]COOH ?+ ?NADH ?+ H[sup:01582d056a]+[/sup:01582d056a] (phản ứng 2)

? ? Nhiều tác dụng không tốt của việc uống quá nhiều rượu là vì sự hình thành quá nhiều acetaldehyde. Hay nói cách khác: người uống được hay ko uống được rượu là vì có ít hay có nhiều acetaldehyde (sản phẩm của phản ứng 1).
? ?Để giải thích việc có người uống được nhiều rượu và có người uống được ít rượu thì ta phải dựa trên 2 phản ứng trên.
? ?Trước khi đi vào giải thích, mong các bạn hiểu cho một ý sau: 2 nhóm người đề cập dưới đây là nhóm người da trắng (Caucasian) và nhóm người da vàng (Oriental = người từ phương đông, nhất là những người đến từ Trung Quốc và Nhật). Tuy nhiên, vì sự phân chia ở đây là tương đối, nên cũng có thể hiểu đơn giản là giữa 2 nhóm người uống được và không uống được rượu.
Ở phản ứng 1:
? ADH ở người là một dimer do 2 trong 3 tiểu phần khác nhau hợp thành: alpha, beta và gama (mình không thể dùng được symbol của alpha...cho bài viết này????). Tiểu phần beta1 ở người da trắng (Caucasian) được thay thế bằng beta2 với tỉ lệ rất cao (90%) ở người da vàng (Oriental). Xem chứng minh trên hình 1(điện di trên gel agarose). Chú ý vào sự xuất hiện đồng thời beta2beta2 ở nhóm Oriental.
? ?Hoạt tính động học của các isoenzyme alcohol dehydrogenase (ADH) được so sánh ở bảng 1
?
? Xem xét bảng 1 có thể thấy rằng ở pH sinh lý thì enzyme beta2beta2 là hoạt động mạnh hơn beta1beta1 và do đó acetaldehyde được tạo ra nhiều hơn. Nhiều acetaldehyde làm cho người uống rượu có một số triệu chứng “ngộ độc” nên dễ say.
?Phản ứng 2: ?Ở người da trắng có 2 isoenzyme cho sự oxi hoá acetaldehyde, ALDH-1 và ALDH-2 trong khi đó khoảng 50% người Oirental chỉ có ALDH-1. Vi ALDH-2 có ái lực cao với cơ chất của nó nên sự vắng mặt của ALDH-2 sẽ làm gia tăng nồng độ của acetaldehyde ----> cũng dẫn đến nhóm người Oriental dễ say hơn.

Tóm lại: Nguời uống được rượu thì cứ uống ....... Người không uống được rượu thì "đừng ra gió.....coi chừng bị anh "Phong" quật chết"...... :lol: ?:D
 

LTT

Member
Theo mình có nhiều lí do có người uống được rươu có người không la nhiều lí do:
- Do độ mẫn cảm của hệ thần kinh đổi với rượu là khác nhau
- Do khả năng chuyển hóa và đào thải rượu của từng người cũng khác nhau.
- Do thể lực và tình trạng cơ thể khi uống
Nhưng: Những người không uống được rượu là tốt cho cơ thể vì rượu là chất độc
 

Facebook

Top