What's new

Lý do sử dụng sinh vật mẫu để nghiên cứu các hiện tượng trong đời sống?

Andology

New member
#1
Hi cả nhà,

Em đang làm bài tập sinh học, câu hỏi là nêu 2 lý do tại sao lại sử dụng sinh vật mẫu (model organisms) để nghiên cứu các hiện tượng trong đời sống nói chung (life phenomena)?.

Em nghĩ có 2 lý do chính đó là
1/ Có nhiều sự tương đồng giữa sinh vật mẫu và đối tượng cần nghiên cứu ( ví dụ như là nếu là ruồi giấm thì có nhiều gen giống con người, chuột bạch có cấu trúc thần kinh giống người, loài phong lan này có thể có một số khía cạnh giống với một loại thực vật đã tuyệt chủng), và vì thường là các sinh vật mẫu là các sinh vật sinh sản nhanh và nhiều, chu kỳ sống ngắn nên sẽ có nhiều mẫu để làm thí nghiệm hơn.

2/ Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu sinh học: trong một số trường hợp không thể thí nghiệm trên con người hay động vật bậc cao nên buộc phải sử dụng các loài động vật khác thay thế.

Em chỉ nghĩ được có thế thôi ạ. Xin các anh chị nhận xét và góp ý giùm em ạ. Em cám ơn nhiều(y):welcome:.
 

Facebook

Top