What's new

Lựa chọn dung dịch pha loãng ban đầu

#1
Cả nhà giúp mình với.
Mình tính sử dụng dung dịch pha loãng mẫu kiểm tra vi sinh vật theo TCVN 6507-1:2005. Trong TCVN có đưa ra 2 loại dung dịch pha loãng cơ bản là đệm pepton (10g pepton + đệm + 5gNaCl/ 1000ml) và muối pepton (1g pepton + 8.5gNaCl/ 1000ml). Cho mình hỏi là đệm pepton đậm đặc (10g pepton) như vậy thì dùng trong giai đoạn nào của các bước pha loãng và nó có ưu thế hoặc ý nghĩa gì ạ?
Mong cả nhà chia sẻ giúp ạ!
 

Similar threads

Facebook

Top