What's new

Linh tinh

Nguyễn Xuân Hưng

Administrator
Hi, Anh Hưng giỏi quá, lĩnh vực nào cũng biết, làm em ngưỡng mộ ghê. Anh Hưng ơi, anh có bao nhiêu bài báo quốc tế có hệ số impact factor rồi .
Cherry
Virginia Uni
Gì thế này.

1. Lạc đề nhé

2. Nói tui lĩnh vực nào cũng biết thì bằng chửi tui à. Tui thấy mình dốt thậm tệ.

3. Cả đời chưa đăng báo nào có IF cả.
 

cherry

Member
<table id="post28784" class="tborder" width="100%" align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="0"><tbody><tr valign="top"><td class="alt1" id="td_post_28784" style="border-right: 1px solid rgb(209, 209, 225);"> Linh tinh
<hr style="color: rgb(209, 209, 225); background-color: rgb(209, 209, 225);" size="1"> <!-- / icon and title --> <!-- message --> Hi, Anh Hưng giỏi quá, lĩnh vực nào cũng biết, làm em ngưỡng mộ ghê. Anh Hưng ơi, anh có bao nhiêu bài báo quốc tế có hệ số impact factor rồi .
Cherry
Virginia Uni
<!-- / message --> </td> </tr> <tr> <td class="alt2" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color rgb(209, 209, 225) rgb(209, 209, 225); border-width: 0px 1px 1px;">
</td> <td class="alt1" style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color rgb(209, 209, 225) rgb(209, 209, 225) -moz-use-text-color; border-width: 0px 1px 1px 0px;" align="right"> <!-- controls --> <!-- / controls --> </td> </tr> </tbody></table> <!-- post 28784 popup menu --> <table border="0" cellpadding="4" cellspacing="1"> <tbody><tr> <td class="thead">cherry</td> </tr> <tr><td class="vbmenu_option">Xem hồ sơ</td></tr> <tr><td class="vbmenu_option">Gởi nhắn tin tới cherry</td></tr> <tr><td class="vbmenu_option">Find More Posts by cherry</td></tr> </tbody></table>
<!-- / post 28784 popup menu --> <!-- / close content container --> <!-- / post #28784 --><!-- post #28785 --> <!-- open content container --> <table id="post28785" class="tborder" width="100%" align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="0"><tbody><tr> <td class="thead" style="border-style: solid none solid solid; border-color: rgb(209, 209, 225) -moz-use-text-color rgb(209, 209, 225) rgb(209, 209, 225); border-width: 1px 0px 1px 1px; font-weight: normal;" id="currentPost"> <!-- status icon and date -->
Hôm nay, 01:34 <!-- / status icon and date --> </td> <td class="thead" style="border-style: solid solid solid none; border-color: rgb(209, 209, 225) rgb(209, 209, 225) rgb(209, 209, 225) -moz-use-text-color; border-width: 1px 1px 1px 0px; font-weight: normal;" align="right"> #2 </td> </tr> <tr valign="top"> <td class="alt2" style="border-style: none solid; border-color: -moz-use-text-color rgb(209, 209, 225); border-width: 0px 1px;" width="175"> Nguyễn Xuân Hưng <script type="text/javascript"> vbmenu_register("postmenu_28785", true); </script>
Your dreamsTham gia ngày: Jul 2004
Đến từ: Borstel research center, Borstel, Germany
Bài gửi: 1,756
Thanks: 127
Thanked 135 Times in 100 Posts


</td> <td class="alt1" id="td_post_28785" style="border-right: 1px solid rgb(209, 209, 225);"> <!-- icon and title -->

<hr style="color: rgb(209, 209, 225); background-color: rgb(209, 209, 225);" size="1"> <!-- / icon and title --> <!-- message --> Trích:
<table width="100%" border="0" cellpadding="6" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td class="alt2" style="border: 1px inset ;"> Nguyên văn bởi cherry
Hi, Anh Hưng giỏi quá, lĩnh vực nào cũng biết, làm em ngưỡng mộ ghê. Anh Hưng ơi, anh có bao nhiêu bài báo quốc tế có hệ số impact factor rồi .
Cherry
Virginia Uni

</td> </tr> </tbody></table>
Gì thế này.

1. Lạc đề nhé

2. Nói tui lĩnh vực nào cũng biết thì bằng chửi tui à. Tui thấy mình dốt thậm tệ.

3. Cả đời chưa đăng báo nào có IF cả.
<!-- / message --> <!-- sig --> __________________
Burning on the ice


Chào Anh Hưng. Anh lại xóa bài của em ca ngợi mình à. Em thấy anh lĩnh vực nào cũng giỏi va bình luận hay cả. Tiếng anh của anh tốt quá cứ nhủ giáo sư người mỹ ấy. Tiếc quá anh lại không có bài báo quốc tế nào. Em không biết chị Phương Hoa, nhưng thiết nghĩ chị ấy nói đúng đấy . Anh học xong nghiên cứu sinh đi , có nhiều bài quốc tế vào, thì mới nên chữa bài cho người khác. Cherry

</td></tr></tbody></table>
 

Similar threads

Facebook

Top