What's new

Liên quan đến hô hấp tế bào.

Trong điều kiện kỵ khí thì pyruvate sẽ đi vào pha tái sinh NAD+ .
Tuỳ vào loại sinh vật và các tế bào khác nhau mà sẽ quyết định diễn biến pha này .
2 Con đường phổ biến được đề cập là lên men lactate và lên men rượu .
Sau khi thực hiện đường phân , Pyruvate sẽ đứng trước "ngã ba" :
- Nếu là lên men rượu : Pyruvate bị biến đổi thành aldehyde trực tiếp nhận e từ NADH(từ đường phân) -> 2 Ethanol và 2 NAD+ + 2CO2(giải phóng ở biến đổi pyruvat thành aldehyde)
- Nếu là lên men lactate : Pyruvate trực tiếp bị khử bởi NADH -> 2 Lacte + 2 NAD+
ngoài ra còn có các con đường khác như lên men format , methal ,...
 

Facebook

Top