What's new

lịch sử nghiên cứu lan gấm Anoechilus

lina.miss

New member
#1
đang làm đề tài nghiên cứu về lan gấm. Bác nào bik về lịch sử nghiên cứu lan gấm trên TG va VN share cho e với.hjxhjx sắp đén hạn nộp đề tài nghiên cứu rùi mà e k thể tìm dc lịch sử nghiên cứu, e cũng k có khả năng dịch tiếng trung.hjx cứu em với...:cry:
 

Similar threads

Facebook

Top