What's new

Lịch sử khám phá ra peptone?

#1
Xin các bác giúp em tìm về lịch sử khám phá ra peptone được không? vì em đã search trên google mà không thấy.
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Cám ơn!
 

Facebook

Top