What's new

Làm thế nào để 1 tb thần kinh khi phân bào vượt qua đc điểm R

? tế bào thần kinh đâu có vượt qua được điểm R đâu bạn vì vậy nên nó mới không phân chia, nếu muốn các tế bào ở não phân chia thì chỉ có thể là tế bào ung thư
 

dinhhai1308

Member
? tế bào thần kinh đâu có vượt qua được điểm R đâu bạn vì vậy nên nó mới không phân chia, nếu muốn các tế bào ở não phân chia thì chỉ có thể là tế bào ung thư
Ai chẳng biết vậy ý tớ hỏi là có cách nào tác động cho nó vượt qua đc k
 

orion8x

Member
Tế bào thần kinh lấy thẳng từ não hay cột sống của 1 cơ thể thì hoàn toàn kg (chưa) thể đc.
Nhưng lấy từ bào thai thì đc.
Và chỉ có thể áp dụng in vitro, kg thể kích thích in vivo
Nó là 1 tế bào, do đó chỉ cần growth factors phù hợp nó sẽ phân chia, nhưng in vitro và in vivo sẽ rất khác nhau.
 

orion8x

Member
In vitro là điều kiện phòng thí nghiệm, nhân tạo
in vivo là điều kiện thực, trong cơ thể (hoặc trong tế bào)
 

Jason Mraz

Member
Do muốn tiến vào giai đoạn phân bào thì phải vượt qua điểm R (restriction point) ở pha G1 thì mới tiến đc vào pha S để nhân 2 nhiễm sắc thể. Ở pha G1 có nhiệm vụ chủ yếu là chuẩn bị Pr cho sự nhân 2 DNA ở pha S. 2 Pr đó là Cyclin A và Kinase, nếu tích lũy đủ thì mới có thể vượt qua điểm R đó. Vì vậy muốn không phần chia thì tế bào thần kinh sẽ ko tổng hợp ra 2 Pr đó. Ngoài điểm R ở pha G1 ra, cuối pha G2, giữa trung kỳ và hậu kỳ cũng có các điểm R khác để vượt qua, thực ra còn có nhiều hơn nhưng chủ yếu vẫn là ở G1.
Kiến thức này có để thi ĐH đâu mà học làm gì vội cho nó loạn ra hở Hải.
 

Facebook

Top