What's new

Kiểm định phi tham số số bản copies cDNA có trắc nghiệm phân hạng được không?

sugie

New member
#1
Nhờ mọi người phổ cập kiến thức lại cho S, cám ơn rất nhiều :yeah:
Sau khi có số liệu là lượng bản copies cDNA của 3 loại mô và ở 3 thời điểm sau khi xử lý chất nghiên cứu (cho nó là X) thì tiến hành thống kê như thế nào:
- Kiểm định phi tham số Kruskal-Wallis có dùng cho 2 yếu tố được 0?
- Sau khi kiểm định thống kê xem lượng bản copies có khác biệt có ý nghĩa thì có thể trắc nghiệm phân hạng như anova 0? hay sau đó chỉ có thể vẽ biểu đồ so sánh.

Chúc ngày vui!:rose:
 

Facebook

Top