What's new

Kì sau quá trình phân bào

bkav

Member
có 2 cơ chế đó là cơ chế "cõng" và cơ chế "guồng" nhờ pr động cơ
mk nhớ sơ2 như vậy
 

Facebook

Top