What's new

Không gian nhân đôi DNA ?

#1
Trong nhân , đường kính rất nhỏ cho nên mà các NST chứa DNA cuộn xoắn lại , nhưng khi cần nhân đôi thì phải duỗi xoẳn ra , vậy không gian nào cho phép nó làm điều đó ?
Ban đầu e nghĩ là Màng nhân và nhân con tiêu biến chừa chỗ tạo không gian , nhưng các tài liệu lại ghi là ở kì đầu NP , Gp thì màng nhân , nhân con mới tiêu biến , còn DNa tái sinh ở kì TG .(y):botay:
 

Facebook

Top