What's new

Không gian nhân đôi Adn ? Cần gấp lắm , help!!!

voh5

Member
Ở nhân thì có kích thước khoảng 5micro . Adn lại là một đoạn của nst được cuộn xoắn có trật tự , nhờ đó mà nó có thể chứa nhiều như vậy . Vậy nếu adn duỗi ra thì làm sao đủ không gian để nhân đôi ?
Chắc nó chỉ duỗi ra ở đoạn ngắn chỗ cần nhân thôi xong thì nó ... xoắn mì tôm luôn cho đủ chỗ :D
 
Chắc nó chỉ duỗi ra ở đoạn ngắn chỗ cần nhân thôi xong thì nó ... xoắn mì tôm luôn cho đủ chỗ :D
:( e cũng nghĩ vậy nhưng mà ở sinh sản vô tính , ví dụ cái con cừu Dolly chẳng hạn , nó giống hệt mẹ về mặt di truyền như vậy có nghĩa là adn , nst đều phải nhân đôi toàn bộ thì mới có sự giống nhau như vậy .
Theo riêng e nghĩ thì nó bắt đầu nhân đôi thì chỉ đoạn đầu là thẳng , còn những phần sau vẫn xoắn bình thường , copy đoạn nào xong thì chuyển sang đoạn kế và đoạn trước trở về dạng đầu nên khoảng nhân đôi không đổi . Tức là :
Kí hiệu : = là thẳng còn 8 là xoắn
Lúc bắt đầu : 888888888888888
Quá trình : ===88888888888
8===8888888888
88===888888888
888===88888888
.....
88888888888===
888888888888==
88888888888888
Nhìn trên thì quá trình nhân đôi diễn ra từ trái sang phải ( chỉ ví dụ chứ chưa biết được) , đoạn === có chiều dài không thay đổi nên đảm bảo được không gian , sau đó là quá trình nhân đôi nst , lúc này thì nhân con và màng nhân biến mất chừa chỗ . Do chứa quá nhiều vật chất di truyền mà lúc này NST kép đóng xoắn cho tới đóng xoắn cực đại .
Trên đây chỉ là coi mấy cái video tự nghĩ ra chứ chưa biết tính đúng sai
 

Facebook

Top