What's new

Khi nào nấm sinh sản hữu tính, khi nào nấm sinh sản vô tính?

liverpool9999

New member
#1
Cho mình hỏi: khi nào nấm sinh sản hữu tính và khi nào thì sinh sản vô tính, các bạn cho mình chi tiết như: điều kiện sống, môi trường, thời điểm... Cám ơn các bạn rất nhiều ^^.
 
khi môi trường không thích hợp với nấm, thì lúc đó nấm sẽ sinh sản vô tính, vì nó ko cần phải taoj giao tử.
 

Facebook

Top