What's new

Khi điện di Protein trên gel "Polyacrylamide" chúng ta lại điện di theo phương thẳng đứng mà không phải là phương nằm ngang?

Vì tính chất của phương pháp điện di protein bạn ạ. Nó gồm hệ đệm hai buồng nối bởi gel acrylamide sao cho khi găm nguồn vào thì điện tử nó chạy từ buồng này qua buồng kia qua gel.


Tuy nhiên không phải điện di trên polyacrylamide là cứ phải thẳng đứng bạn nhé. Nằm ngang cũng có đấy, đặc biệt là gel đổ sẵn do các công ty bán, điện di protein 2D.

 

Facebook

Top