What's new

HSG sinh 9

#1
Giải thích câu tục ngữ :
"Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống"
A. câu tục ngữ trên là đúng hay sai? Vì sao?
B.Hãy giải thích vai trò của các nhân tố nước, phân, cần, giống trong việc nâng cao năng suất cây trồng? Để có năng suất cao cần chú ý tới nhân tố nào ? Vì sao ?
 

Similar threads

Facebook

Top