What's new

HSG sinh 9

#1
Trong quan hệ sinh vật này ăn sinh vật khác, nếu số lượng cá thể của quần thể ăn thịt và quần thể con mồi đều bị săn bắt tới mức độ như nhauthif số lượng cá thể của quần thể nào khôi phục nhanh hơn? Vì sao?
 
Mỗi con vật ăn thịt thường sử dụng nhiều con mồi làm thức ăn nên khi một con vật ăn thịt bị tiêu diệt thì sẽ có nhiều con mồi sống sót. Con mồi thường có kích thước bé hơn và tốc độ sinh sản lớn hơn con vật ăn thịt nên sẽ có tiềm năng sinh sản lớn hơn hay nói cách khác là phục hồi nhanh hơn con vật ăn thịt
 

Facebook

Top