What's new

hoocmon

Do thụ thể tiếp nhận khác nhau dẫn tới hm chỉ có thể dc tiếp nhận ở tb này mà ko dc tb khác tiếp nhận hoặc dc nhiều loại tb tiếp nhận nhưng đáp ứng khác nhau.
 

Similar threads

Facebook

Top