What's new

Hỏi về Realtime PCR

Hien Do

Member
#1
Chào mọi người,
Hiện nay, em đang nghiên cứu về phương pháp realtime PCR để chuẩn đoán bệnh qua chỉ thị KRAS,
Các bác ai có tài liệu (Anh, Việt) về realtime PCR thì cho em xin với. Em cảm ơn mọi người
(y)
 

Facebook

Top