What's new

Hỏi về đột biến trong giảm phân

#1
giup minh với nhé! nếu 1 alen ĐB lặn dc phat sinh trong qua trình giảm phân thì alen đó có thể phát tán trong quần thể nhờ quá trinh gì? :)
2) phân biệt đột biến gen xảy ra trong giảm phân 1=> số giao tử tạo như thế nào?? ( hình như là 2n=>4n đúng kg??). ĐB trong giảm phân 2 => tạo giao tử như thế nào? và trong nguyên phân thì giao tử tạo ra như thế nào?
cảm ơn mọi người ạ!(y)
 
cho minh hỏi thêm 1 câu nửa là:
ở sinh vật nhân thực, khi đề bài cho phân tử protit có "n" aa, hỏi gen đei62u khiển tổng hợp phân tử protit này có bao nhiêu nucleotit? phương pháp giải
 

Facebook

Top