What's new

Hỏi về chất bảo quản thực phẩm

Phụ gia bảo quản là 1 nhóm trong phụ gia thực phẩm, ngoài ra còn có phụ gia tạo mùi, tạo màu sắc, tạo vị, tạo cấu trúc.
 

Facebook

Top