What's new

Hỏi về các chỉ số đa dạng

Go-dau-tre

Member
#1
Xin hỏi các bậc tìên bối ai có tài liệu về các chỉ số đa dạng, tất cả các vấn đề gì liên quan đến việc lập ô hoặc các phương pháp đi thực địa để làm đề tài về đa dạng sinh học cho đệ tử xin với !!!!!! Xia xia.:mrgreen:
 

Facebook

Top