What's new

hỏi rễ cây họ đậu

tung2016

Member
#1
mình search google thấy trang web này nói rễ của tất cả các loại cây họ đậu đều có khả năng cố định đạm phải 0, hay có cây những cây thì có khả năng này,có cây thì 0 có khả năng này. HOẶC có cây thì khả năng cố định đạm hiệu quả , có cây thì khả năng cố định đạm 0 hiệu quả,hay là tất cả các loại cây họ đậu đều có khả năng cố định đạm hiệu quả như nhau.(y)
 

Facebook

Top