What's new

Hỏi một vài vấn đề về chất kích thích sinh trưởng ở thực vật!

Dollar Nguyen

New member
#1
Các bạn có tài liệu gì giới thiệu mình tham khảo nhé."Công nghệ sinh học K31-Huế"(y)
1. Trình bày các chất điều hòa kích thích sinh trưởng và cơ chế tổng hợp
của chúng.

2. Trình bày các chất điều hòa ức chế sinh trưởng và sự cân bằng hoocmon ở
trong cây?

3. Trình bày nguyên tắc sử dụng chất điều hòa kích thích sinh trưởng và
vai trò của chất điều hòa sinh trưởng trong sinh trưởng và phát triển của
thực vật?

4. Sự sinh trưởng và phân hóa ở tế bào thực vật và mối tương quan sinh
trưởng giữa các bộ phận trong cây?

5. Sự nảy mầm của hạt, sự hình thành hoa ở cây và vai trò của chất điều
hòa sinh trưởng trong sự nảy mầm của hạt và sự hình thành hoa ở cây

6. Sinh ly sự hóa già và sự ngủ nghỉ ở thực vật. Vai trò của chất điều hòa
sinh trưởng lên sự hóa già và sự ngủ nghỉ ở thực vật
 
Trong cuốn Sinh lý thực vật của cô Mại Hương có hết mà. Nếu cần thì tham khảo thêm sách của thầy Hoàng Minh Tấn. Vào ebook.edu.vn, rồi tìm sẽ có thôi
 

betybong

Member
trong quyển sinh lí thực vật của Vũ Văn Vụ co đấy,thử tìm xem nhé!
có 1 số kiến thức biết sơ nên trả lời cũng ko đầy đủ lắm tham khảo nhé!!
1:có phải bạn muốn nói đến hooc môn kích thích sinh trưởng ở thực vật ko?nếu đúng thì đó là auxin,giberelin,xitokinin.cơchế tổng hợp thì ko biết
2:các chất ức chế sinh trưởng là AAB,êtylen.các chất làm chậm sinh trưởng là CCC,MH,ATIB,chất diệt cỏ.
cân bằng hoocmon trong cây:+cân bằng chung:đc thiết lập trên cơ sở 2 nhóm phyto hoocmon có hoạt tính sinh lí trái ngược nhau:sinh trưởng và ức chế sinh trưởng
+cân bằng riêng:*(AIA)/xytokinin:tái sinh rễ hoặc chồi:auxin nhiều rễ hình thành mạnh ,xytokinin nhiều chồi hình thành mạnh
*AAB/GA:ngủ nghỉ/nảy mầm
*AIA/xytokinin:ưu thế ngọn
*xytokinin/AAB:trẻ hoá /già hoá
 

Similar threads

Facebook

Top