What's new

hỏi cây hoa lan

tung2016

Member
#1
mình search google cộng xem trên sách thì thấy cây lan hoặc hoa lan chủ yếu trồng bằng hạt>nuôi cấy mô ,nhất là trồng bằng hạt rất khó bởi hạt nhỏ phải có nấm rễ cộng sinh , nên muốn hỏi người có loại lan nào trồng bằng củ 0, bởi thấy trong sách nói nó có củ giả hành,cảm ơn.:???:
 

Facebook

Top