What's new

Hoan hô anh Hồ Nhân

Dương Văn Cường

Administrator
#1
Với bạn đọc chưa biết về anh Hồ Nhân, đây là một cựu member của diễn đàn. Là một trong những người rất đam mê CNSH và là người sáng lập công ty CNSH đúng nghĩa đầu tiên ở VN.
Nói Cty CNSH đúng nghĩa là bởi vì có nhiều cty mang tiếng là CNSH nhưng thực ra chỉ là bán hóa chất thiết bị CNSH chứ không làm ra sản phẩm. Ví dụ như Invitrogen và Genentech vậy.
 

Facebook

Top