What's new

[HELP] [Nêu ví dụ] Phân chia các loài động vật theo nhiệt độ

CRAZO

Member
#1
Dựa vào khoảng giới hạn về nhiệt độ của sinh vật người ta chia sinh vật thành các nhóm sau:
- Nhóm rộng nhiệt
- Nhóm hẹp nhiệt: gồm Hẹp nhiệt thấp và hẹp nhiệt cao.
Cho ví dụ mỗi nhóm ít nhất 3 loài (gồm cả động vật và thực vật).

Mọi người giúp em với :cry:
 
Dựa vào khoảng giới hạn về nhiệt độ của sinh vật người ta chia sinh vật thành các nhóm sau:
- Nhóm rộng nhiệt
- Nhóm hẹp nhiệt: gồm Hẹp nhiệt thấp và hẹp nhiệt cao.
Cho ví dụ mỗi nhóm ít nhất 3 loài (gồm cả động vật và thực vật).

Mọi người giúp em với :cry:
bạn có thể tìm ví dụ theo cách này nhé:

1) với loài rộng nhiệt, khả năng phân bố của nó sẽ rất rộng, có mặt ở cả nhiệt đới, ôn đới, hàn đới ví dụ như cá voi lưng gù.

2) loài hẹp nhiệt thấp: chỉ có phân bố ở vùng lạnh ví dụ như cá tuyết.

3) loài hẹp nhiệt cao: chỉ có phân bố ở xứ nóng như cá rô phi.

tự tìm thêm 2 ví dụ còn lại theo cách trên.
DK
 

Similar threads

Facebook

Top