What's new

gợi ý chọn cây để nhân giống invitro làm đồ án tốt nghiệp!

#1
Đang chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp, cô hướng dẫn mình bảo về tìm cây để nhân giống. Chủ nhật này là lên báo cáo rồi mà mình chưa tìm được cây gì cả, đành lên đây nhờ nhà mình gợi ý giúp.
thank mọi người!

Tạo giống bằng phương pháp đơn bội có nên làm không nhỉ?
(y)
 

Facebook

Top