What's new

Giúp em tính số ATP trong quá trình oxidation fatty acid!!!

anhanh

Member
#1
Anh chi giup e ah!
Vi du: Mot fatty acid khong bao hoa co so carbon C=12, noi doi o vi tri cacbon so 3 va 6 thi co bao nhieu ATP duoc tao ra trong qua trinh beta-oxidation ah? va cach tin nhu the nao ah?

p/s:may e go tieng viet k duoc ah! anh chi co gan doc giup e ah.
 

Lucky_boy

Member
:mrgreen:Cái này mình cũng hổng biết nhưng hồi thi casio ở Bắc Giang thì có 1 câu tính ATP khi oxi hoá axit palmitic thu được 129ATP.Câu này gần như cả cụm thi làm sai toét
 
_ Acid palmitic là một loại acid béo, có công thức là CH3(CH2)14COOH. Phương trình dị hóa: CH3(CH2)14COOH + 23 O2 16 CO2 + 16 H2O + x ATP + Q.
_ Quá trình dị hóa 1 phân tử a. palmitic gồm các giai đoạn:
+ Giai đoạn - oxy hóa cần có 1 ATP hoạt hóa, 1 phân tử a.palmitic (16 C) sẽ tạo thành 8 phân tử acetyl-CoA (2 C) và 7 NADH + H+, 7 FADH2.
+ 1 phân tử acetyl-CoA vào chu trình Crep, tạo được 3 NADH + H+, 1 FADH2 và 1 ATP.
Qua chu trình Crep, 8 phân tử acetyl-CoA tạo được (3 x 8) = 24 NADH + H+,(1 x 8) = 8 FADH2 và (1 x 8) = 8 ATP.
Hiện có tổng số (24 + 7) = 31 NADH + H+, (8 +7) = 15 FADH2 và 8 ATP.
+ NADH + H+ và FADH2 đi vào chuỗi truyền điện tử hô hấp, 1 NADH + H+ tạo được 3 ATP và 1 FADH2 tạo được 2 ATP.
Số ATP tạo được sau chuỗi truyền điện tử tạo được là (3 x 31) + (2 x 15) = 123 ATP.
Tổng số ATP tạo được là (123 + 8) = 131 ATP, nhưng ban đầu cần sử dụng 1 ATP để hoạt hóa, do vậy số ATP thực tế giải phóng là (131 – 2) = 129 ATP.
_ Hiệu suất ATP ứng với 1 mol O2 = 129 / 23 = 5,6087.

Bài này là ví dụ cụ thể, từ đó bạn suy ra tổng quát ha :mrgreen:
 

Somi

New member
_ Acid palmitic là một loại acid béo, có công thức là CH3(CH2)14COOH. Phương trình dị hóa: CH3(CH2)14COOH + 23 O2 16 CO2 + 16 H2O + x ATP + Q.
_ Quá trình dị hóa 1 phân tử a. palmitic gồm các giai đoạn:
+ Giai đoạn - oxy hóa cần có 1 ATP hoạt hóa, 1 phân tử a.palmitic (16 C) sẽ tạo thành 8 phân tử acetyl-CoA (2 C) và 7 NADH + H+, 7 FADH2.
+ 1 phân tử acetyl-CoA vào chu trình Crep, tạo được 3 NADH + H+, 1 FADH2 và 1 ATP.
Qua chu trình Crep, 8 phân tử acetyl-CoA tạo được (3 x 8) = 24 NADH + H+,(1 x 8) = 8 FADH2 và (1 x 8) = 8 ATP.
Hiện có tổng số (24 + 7) = 31 NADH + H+, (8 +7) = 15 FADH2 và 8 ATP.
+ NADH + H+ và FADH2 đi vào chuỗi truyền điện tử hô hấp, 1 NADH + H+ tạo được 3 ATP và 1 FADH2 tạo được 2 ATP.
Số ATP tạo được sau chuỗi truyền điện tử tạo được là (3 x 31) + (2 x 15) = 123 ATP.
Tổng số ATP tạo được là (123 + 8) = 131 ATP, nhưng ban đầu cần sử dụng 1 ATP để hoạt hóa, do vậy số ATP thực tế giải phóng là (131 – 2) = 129 ATP.
_ Hiệu suất ATP ứng với 1 mol O2 = 129 / 23 = 5,6087.

Bài này là ví dụ cụ thể, từ đó bạn suy ra tổng quát ha :mrgreen:
Cho em hỏi là 1 acid béo thì mình trừ đi 2 ATP ban đầu vậy nếu là hỗn hợp acid thì sao ạ?
 

Facebook

Top