What's new

Giúp em mấy bài về "Lai một cặp tính trạng" trong chương trình lớp 9 với

ruby1994

New member
#1
1)Cho hai giống cá kiếm mắt đen thuần chủng và cá kiếm mắt đỏ thuần chủng giao phối với nhau được F1 toàn cá kiếm mắt đen.Khi cho các con cá F1 giao phối với nhau thì tỉ lệ kiểu hình ở F2 là như thê nào,cho biết màu mắt chỉ do 1 nhân tố di truyền quyết định?(câu này làm được rồi,hỏi câu sau).Trong bể có cá kiếm mắt đen và mắt đỏ,làm sao để vớt được cá kiếm mắt đen ra khỏi bể nước?

Ai làm dùm câu 2 thanks nhìu :)
 

Facebook

Top