What's new

Giúp em bài này

#1
Người ta giữ khoai tây 1 tuần trong không khí sạch, sau đó giữ 1tuần trong nitơ sạch, rồi lại giữ 1 tuần trong không khí sạch. Lượng CO2 giải phóng ra rong thí nghiệm được biểu diễn theo đồ thị sau:
Giải thích TN:
 

thanh09

Member
tuan 1: ho hap van dien ra binh thuong nen luong co2 can bang
tuan 2: nito uc che ho hap, ban dau van con luong oxi du tru trong mot so phan tu huu co nen ho hap van dien ra. khi oxi can dan thi co2 giam.
tuan 3: ho hap khong bi uc che nen ho hap tang manh, luong co2 giai phong nhieu.
 

Similar threads

Facebook

Top