What's new

giúp e bài này với ạ

is2chemistry

New member
#1
1 Một quần thể thực vật tự thụ phấn có tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ P 0,45AA :0,3 Aa:0,25aa .Cho các cá thể có kiểu gen aa ko có khả năng sinh sản .TÍnh theo lí thuyết ,tỉ lệ KG thu được ở F2
( đáp án 15/18 AA :1/9 Aa:1/18 aa)
 

BSBNHH

Member
1 Một quần thể thực vật tự thụ phấn có tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ P 0,45AA :0,3 Aa:0,25aa .Cho các cá thể có kiểu gen aa ko có khả năng sinh sản .TÍnh theo lí thuyết ,tỉ lệ KG thu được ở F2
( đáp án 15/18 AA :1/9 Aa:1/18 aa)

Bài này giải như sau:
Do aa không sinh sản nên quần thể lúc này chỉ còn 0,45AA:0,3Aa
suy ra ta có tỉ lệ: AA=0,45/(0,45+0,3)=0,6.Aa=1-0,6=0,4
Do đó tỉ lệ KG ở F1là:AA=0,6+((0,4-(1/2)*0,4)/2)=0,7
Aa=(1/2)*0,4=0,2
aa=1-0,7-0,2=0,1
suy ra tỉ lệ KG ở F1 là:0,7AA:0,2Aa:0,1aa
tiếp tục làm tương tự như ở trên loại bỏ aa đi chia ra lấy tỉ lệ ta có :7/9AA:2/9Aa
tiếp theo tính tương tự như trên là ra đáp án 15/18AA:1/9Aa:1/18aa
Bạn có thể tính lại để kiểm tra,bài này rất dễ sai nếu làm tắt theo công thức do có dữ kiện aa không thụ phấn được.
:???:
 

chienanti

Member
1 Một quần thể thực vật tự thụ phấn có tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ P 0,45AA :0,3 Aa:0,25aa .Cho các cá thể có kiểu gen aa ko có khả năng sinh sản .TÍnh theo lí thuyết ,tỉ lệ KG thu được ở F2
( đáp án 15/18 AA :1/9 Aa:1/18 aa)
chọn C15/18 AA :mrgreen:bạn nhé
 

Tran_Hoan

Member
1 Một quần thể thực vật tự thụ phấn có tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ P 0,45AA :0,3 Aa:0,25aa .Cho các cá thể có kiểu gen aa ko có khả năng sinh sản .TÍnh theo lí thuyết ,tỉ lệ KG thu được ở F2
( đáp án 15/18 AA :1/9 Aa:1/18 aa)
Hình như cái này có công thức thì phải ?
p/s Ông Hải vào xem coi :)
:oops:
 

gacon94

Member
Hình như cái này có công thức thì phải ?
p/s Ông Hải vào xem coi :)
:oops:
Công thức chỉ áp dụng cho các cây có khả năng sinh sản và sức sống như nhau thôi bạn ạ!! còn đây là aa không có khả năng sinh sản mà???
 

Rainagain

Member
Hình như cái này có công thức thì phải ?
p/s Ông Hải vào xem coi :)
:oops:
Ý bạn là công thức này nhỉ :p
qo là tần số alen a ban đầu
Ở thế hệ n:
qn= qo : (1 + qo.n)

Công thức này không áp dụng đk đâu, tính chay thôi :( Vì chỉ ra đk tần số alen chứ không ra đk tỉ lệ kiểu gen T.T
 

Tran_Hoan

Member
Ý bạn là công thức này nhỉ :p
qo là tần số alen a ban đầu
Ở thế hệ n:
qn= qo : (1 + qo.n)

Công thức này không áp dụng đk đâu, tính chay thôi :( Vì chỉ ra đk tần số alen chứ không ra đk tỉ lệ kiểu gen T.T
Đương nhiên công thức này ko áp dụng được vì đây QT tự phối mà :razz:
 

Similar threads

Facebook

Top