What's new

Giúp dùm mình giải bài toán này với

Lucky_boy

Member
Chưa chắc đã là 1:1 đâu vì ông ta có sinh "cùng đợt" với người còn lại đâu?Bạn hỏ cô bạn xem lí luận thế nào post lên đây chúng tôi xem có hợp lí hog nhé!
 

Similar threads

Facebook

Top