What's new

Giúp câu lý thuyết về đột biến cầu trúc NST

samba9x

Member
#1
Trong chuyển đoạn tương hỗ giữa NST 13 và 18 của người, khi tế bào thực hiện giảm phân sẽ có khả năng cho:
A. 1 loại giao tử bình thường và 2 loại giao tử mang chuyển đoạn
B. 1 loại giao tử bình thường và 4 loại giao tử mang chuyển đoạn
C. 1 loại giao tử bình thường và 3 loại giao tử mang chuyển đoạn
D. 2 loại giao tử bình thường và 2 loại giao tử mang chuyển đoạn

Giải thích giúp mình với.
 

kt1996

Member
Trong chuyển đoạn tương hỗ giữa NST 13 và 18 của người, khi tế bào thực hiện giảm phân sẽ có khả năng cho:
A. 1 loại giao tử bình thường và 2 loại giao tử mang chuyển đoạn
B. 1 loại giao tử bình thường và 4 loại giao tử mang chuyển đoạn
C. 1 loại giao tử bình thường và 3 loại giao tử mang chuyển đoạn
D. 2 loại giao tử bình thường và 2 loại giao tử mang chuyển đoạn

Giải thích giúp mình với.
Xét tối trên mọt cơ thể và khi một tế bào GP bình thường tối đa sẽ tạo 1 loại giao tử bình thường và 3 loại giao tử mang chuyển đoạn.
Mình nghĩ bạn nên tự vẽ hình ra để hiểu rõ và nhớ được lâu.
p/s: Mình giải thích nghe lủng củng quá nên không dám giải thích. :)
 
Trong chuyển đoạn tương hỗ giữa NST 13 và 18 của người, khi tế bào thực hiện giảm phân sẽ có khả năng cho:
A. 1 loại giao tử bình thường và 2 loại giao tử mang chuyển đoạn
B. 1 loại giao tử bình thường và 4 loại giao tử mang chuyển đoạn
C. 1 loại giao tử bình thường và 3 loại giao tử mang chuyển đoạn
D. 2 loại giao tử bình thường và 2 loại giao tử mang chuyển đoạn

Giải thích giúp mình với.
Mình chọn Đáp án C
Cặp NST 13: AA một NST bị đột biến thành A' nên cặp này thành AA'
Cặp NST 18: II một NST bị đột biến thành A' nên cặp này thành II'
Cặp AA'II' giảm phân tạo giao tử được AI, AI', A'I, A'I' vậy là C nhé.:)
 

Nhi Sa

Member
Xét tối trên một cơ thể và khi một tế bào GP bình thường tối đa sẽ tạo 1 loại giao tử bình thường và 3 loại giao tử mang chuyển đoạn.
Mình nghĩ bạn nên tự vẽ hình ra để hiểu rõ và nhớ được lâu.
p/s: Mình giải thích nghe lủng củng quá nên không dám giải thích. :)
Bạn nói rõ chỗ đó ra được không, bạn giải thích ở chỗ xét trên 1 TB cho ra 1 giao tử bình thường và 3 giai tử chuyển đoạn. Mình viết ra được 2 giao tử bình thường và 2 giao tử chuyển đoạn. Nên đáp án của mình là D. Mình không rõ :sad:
 
Last edited:

kt1996

Member
Bạn nói rõ chỗ đó ra được không, bạn giải thích ở chỗ xét trên 1 TB cho ra 1 giao tử bình thường và 3 giai tử chuyển đoạn. Mình viết ra được 2 giao tử bình thường và 2 giao tử chuyển đoạn. Nên đáp án của mình là D. Mình không rõ :sad:
Ồ, mình viết nhầm đấy, xét trên một cơ thế thôi bạn, trên một tb thì tối đa chỉ có thể có hai loại thôi bạn.
Nhưng đề ở đây không nói rõ nên là xét trên cơ thể luôn.
 

Nhi Sa

Member
Ồ, mình viết nhầm đấy, xét trên một cơ thế thôi bạn, trên một tb thì tối đa chỉ có thể có hai loại thôi bạn.
Nhưng đề ở đây không nói rõ nên là xét trên cơ thể luôn.
Hình như đề có nói là khi tế bào giảm phân, như rứa không kết luận được hả bạn???
 
Trong chuyển đoạn tương hỗ giữa NST 13 và 18 của người, khi tế bào thực hiện giảm phân sẽ có khả năng cho:
A. 1 loại giao tử bình thường và 2 loại giao tử mang chuyển đoạn
B. 1 loại giao tử bình thường và 4 loại giao tử mang chuyển đoạn
C. 1 loại giao tử bình thường và 3 loại giao tử mang chuyển đoạn
D. 2 loại giao tử bình thường và 2 loại giao tử mang chuyển đoạn

Giải thích giúp mình với.
Câu này mà giải thích thì có vẻ khó ak bạn,mình nhớ là trong sgk 12 nc có vẽ sơ đồ về quá trình này,bạn coi lại thử nha^^
 

kt1996

Member
Hình như đề có nói là khi tế bào giảm phân, như rứa không kết luận được hả bạn???
Đúng là đề này thiếu chặt chẽ thật nhưng mà giả sử xét trên 1 tế bào mà bạn lại chọn đáp án D là chưa đúng :mrgreen:
 

Facebook

Top