What's new

Giải thưởng "Nhà Di truyền học trẻ"

#1
Xin chào
Cũng theo phong trào "đố vui có thưởng" Mình có một ý kiến về cuộc thi này:
Nhớ lại hồi còn SV, học môn di truyền của thầy GS.TS. LÊ ĐÌNH LƯƠNG. GS có cho một câu đố. Câu đố của GS rất hay và cũng rất khó. (giải thưởng lúc đó là quyển Từ điển SH)
Câu đố như sau:
Theo chúng ta được biết, mã di truyền là mã bộ 3. Cứ 3 Nu = 1 codon. Cái hay của tự nhiên là việc bị đột biến mất Nu làm dịch khung đọc mà vẫn tạo được chuỗi aa cho đến khi gặp mã kết thúc.
Vậy, các bạn hãy học tập tự nhiên, dùng 1 câu tiếng việt có nghĩa rõ ràng và mỗi từ của câu có 3 ký tự (tượng trưng cho mã bộ 3), sau đó bỏ 1 ký tự đầu của từ đầu tiên (khung đọc 1), sau đó ghép 2 ký tự còn lại của từ thứ 1 với các nhóm các ký tự của từ tiếp theo, làm sao cho kết quả là một câu mới có ý nghĩa (mà mổi từ của câu mới vẫn gồm 3 ký tự, ngoại trừ từ cuối cùng). Tiếp theo là bỏ đi 2 ký tự đầu (khung đọc 2)...... cuối cùng là bỏ đi 3 ký tự (coi như là mất 1 từ đầu tiên).
VD: (tạm thời, sau này sẽ tìm 1 câu làm ví dụ cụ thể sau)
ABC DEF GHK OPQ (có nghĩa)
Mất ký tự đầu là A
BCD EFG HKO PQ (có nghĩa)
Mất 2 ký tự đầu là AB
CDE FGH KOP Q. (có nghĩa)
Mất 3 ký tự đầu là ABC
DEF GHK OPQ (có nghĩa)

Giải thưởng: sẽ theo cấp số cộng của 100.000 VND
Ít nhất là câu đầu tiên phải gồm 4 từ : 100.000 VND
Câu đầu tiên có 5 từ : 200.000 VND
Câu đầu tiên có 6 từ : 300.000 VND
Câu đầu tiên có 7 từ : 400.000 VND
..........
Lưu ý: Giải thưởng duy nhất sẽ được trao cho người có số lượng từ nhiều nhất. Trường hợp có nhiều người có cùng lượng từ thì số tiền của giải thưởng sẽ được chia đều. Giải thưởng do LUYỆN QUỐC HẢI tài trợ.
Ban giám khảo: Luyện quốc Hải và ban quản trị SHVN (có tham khảo ý kiến của các thành viên)
Thời hạn từ nay cho đến Sinh nhật SHVN.

Lưu ý thêm: Các bạn nào đã biết đến câu hỏi trên và đã có đáp án tốt, xin mời post lên góp vui. Số lượng từ nhiều hay ít không quan trọng, mà quan trọng là chúng ta sẽ thấy cái hay của tự nhiên và ngôn ngữ.)
Mong mọi người hưởng ứng nhiệt tình và đóng góp ý kiến.
LUYỆN QUỐC HẢI
Đã ký
 

Nguyễn Xuân Hưng

Administrator
Xin chào
Cũng theo phong trào "đố vui có thưởng" Mình có một ý kiến về cuộc thi này:
Nhớ lại hồi còn SV, học môn di truyền của thầy GS.TS. LÊ ĐÌNH LƯƠNG. GS có cho một câu đố. Câu đố của GS rất hay và cũng rất khó. (giải thưởng lúc đó là quyển Từ điển SH)
Câu đố như sau:
Theo chúng ta được biết, mã di truyền là mã bộ 3. Cứ 3 Nu = 1 codon. Cái hay của tự nhiên là việc bị đột biến mất Nu làm dịch khung đọc mà vẫn tạo được chuỗi aa cho đến khi gặp mã kết thúc.
Vậy, các bạn hãy học tập tự nhiên, dùng 1 câu tiếng việt có nghĩa rõ ràng và mỗi từ của câu có 3 ký tự (tượng trưng cho mã bộ 3), sau đó bỏ 1 ký tự đầu của từ đầu tiên (khung đọc 1), sau đó ghép 2 ký tự còn lại của từ thứ 1 với các nhóm các ký tự của từ tiếp theo, làm sao cho kết quả là một câu mới có ý nghĩa (mà mổi từ của câu mới vẫn gồm 3 ký tự, ngoại trừ từ cuối cùng). Tiếp theo là bỏ đi 2 ký tự đầu (khung đọc 2)...... cuối cùng là bỏ đi 3 ký tự (coi như là mất 1 từ đầu tiên).
VD: (tạm thời, sau này sẽ tìm 1 câu làm ví dụ cụ thể sau)
ABC DEF GHK OPQ (có nghĩa)
Mất ký tự đầu là A
BCD EFG HKO PQ (có nghĩa)
Mất 2 ký tự đầu là AB
CDE FGH KOP Q. (có nghĩa)
Mất 3 ký tự đầu là ABC
DEF GHK OPQ (có nghĩa)

Giải thưởng: sẽ theo cấp số cộng của 100.000 VND
Ít nhất là câu đầu tiên phải gồm 4 từ : 100.000 VND
Câu đầu tiên có 5 từ : 200.000 VND
Câu đầu tiên có 6 từ : 300.000 VND
Câu đầu tiên có 7 từ : 400.000 VND
..........
Lưu ý: Giải thưởng duy nhất sẽ được trao cho người có số lượng từ nhiều nhất. Trường hợp có nhiều người có cùng lượng từ thì số tiền của giải thưởng sẽ được chia đều. Giải thưởng do LUYỆN QUỐC HẢI tài trợ.
Ban giám khảo: Luyện quốc Hải và ban quản trị SHVN (có tham khảo ý kiến của các thành viên)
Thời hạn từ nay cho đến Sinh nhật SHVN.

Lưu ý thêm: Các bạn nào đã biết đến câu hỏi trên và đã có đáp án tốt, xin mời post lên góp vui. Số lượng từ nhiều hay ít không quan trọng, mà quan trọng là chúng ta sẽ thấy cái hay của tự nhiên và ngôn ngữ.)
Mong mọi người hưởng ứng nhiệt tình và đóng góp ý kiến.
LUYỆN QUỐC HẢI
Đã ký
Thú vị quá. Tuy nhiên, một vấn đề cần làm rõ:

1. Câu chữ khác mã bộ ba ở dấu. Vì vậy khi "dịch khung" thì dấu tính sao?

2. Làm rõ thế nào là câu có nghĩa. Câu thì phải gồm đủ chủ ngữ, vị ngữ. 1 cụm từ có nghĩa gồm 4 chữ được không? Nếu không lấy mất 3 chữ đầu thì chủ ngữ mất tiêu còn đâu :D.

SHVN xin tài trợ giải đặc biệt 5 triệu VND cho ai tìm được câu dài 20 chữ theo đúng quy tắc :))
 

Dương Văn Cường

Administrator
SHVN xin tài trợ giải đặc biệt 5 triệu VND cho ai tìm được câu dài 20 chữ theo đúng quy tắc
1. Xin hỏi lại là chữ (word) hay ký tự (letter)?
2. SHVN hay Nguyễn Xuân Hưng tài trợ 5t thế?
Trời rét mà sao áo em ướt mồ hôi bác ạ :D
 
Tìm một câu (sentence) gồm toàn chữ (word) có 3 từ (letter) là một điều khó, nếu mà theo tiếng Việt thì việc dịch dấu còn nhiêu khê hơn nữa.
Xin hỏi trưởng BTC Quốc Hải có qui định về ngôn ngữ không, hay chỉ là Vietnamese, mà nếu thế thì có qui định về dấu không.
Bài sẽ gửi vào topic này hay gởi vào một nơi khác.
Hiện tại chưa nghĩ được câu nào cho ra hồn nhưng biết đâu,....:D
 
Giải thưởng do LUYỆN QUỐC HẢI tài trợ
+
SHVN xin tài trợ giải đặc biệt 5 triệu VND cho ai tìm được câu dài 20 chữ theo đúng quy tắc

= ? $

--------------------------
Chỉ biết là sắp giàu to.
 

Cao Xuân Hiếu

Administrator
Giải thưởng do LUYỆN QUỐC HẢI tài trợ
+
SHVN xin tài trợ giải đặc biệt 5 triệu VND cho ai tìm được câu dài 20 chữ theo đúng quy tắc

= ? $

--------------------------
Chỉ biết là sắp giàu to.
Chú Hiển mật thư cho anh câu trả lời để anh so nhanh với đáp án cho. Chứ câu trả lời của chú post lên sai đáp án tí tẹo thì giải thưởng vào tay thằng khác mất. Thế nhé, chờ thư chú.

>> phen này 2 anh em mình sắp giàu to.
 
Thú vị quá. Tuy nhiên, một vấn đề cần làm rõ:

1. Câu chữ khác mã bộ ba ở dấu. Vì vậy khi "dịch khung" thì dấu tính sao?

2. Làm rõ thế nào là câu có nghĩa. Câu thì phải gồm đủ chủ ngữ, vị ngữ. 1 cụm từ có nghĩa gồm 4 chữ được không? Nếu không lấy mất 3 chữ đầu thì chủ ngữ mất tiêu còn đâu :D.

SHVN xin tài trợ giải đặc biệt 5 triệu VND cho ai tìm được câu dài 20 chữ theo đúng quy tắc :))
Xin trả lời
1. Trường hợp dấu. Vì chỉ có một giải thưởng duy nhất, cho nên câu trả lời được giải sẽ tính đến trường hợp sử dụng dấu tốt nhất. Do đó, trường hợp vẫn sử dụng nguyên dấu của câu đầu tiên là tốt nhất. Vẫn có thể bỏ dấu tự do để câu có nghĩa, nhưng trường hợp này sẽ được đánh giá xếp loại để trao giải.
2. Câu có đầy đủ CN, VN là tốt nhất. Các trường hợp khác sẽ được xem xét.

Nói chung, làm được câu nào thì post lên. Để tránh trường hợp ÉM HÀNG làm mất đi tính cạnh tranh của cuộc thi. Do đó, sẽ tính đến trường hợp : thời gian nộp bài sớm nhất.

Còn việc: SHVN xin tài trợ giải đặc biệt 5 triệu VND cho ai tìm được câu dài 20 chữ theo đúng quy tắc .....> Impossible.....khà khà
 

Facebook

Top