What's new

Giải mã bộ gen người.

#1
Anh,chị, em trong diễn đàn có địa chỉ trang web nào ( khá tin cậy) nói về giải mã bộ gen người (HGP).(Thông tin liên quan,kĩ thuật phân tích...)Xin chỉ giúp.Cảm ơn
 
Bạn vào từ điển bách khoa trực tuyến http://wikipedia.org và tìm "Dự án giải mã bộ gene người" (Human Genome Project) sẽ tìm thấy thông tin khá đầy đủ.

Bên dưới bài về Human Genome Project trong trang Wikipedia cũng có đường dẫn đến các trang web khác khá tin cậy về giải trình tự bộ gene người.
 
Cảm ơn Đôn nha.Xin mọi người cho tôi hỏi thêm:
1- Các nhà khoa học đã sử dụng tất cả bao nhiêu kĩ thuật trong SHPT vào việc giải mã bộ gen người.
2- Trong hai nhóm NIH và Celera genomic thì nhóm nào làm tốt hơn.
Xin mọi người chỉ giúp
 

Facebook

Top