What's new

Giải giúp tớ câu này

Một người mắc bệnh máu khó đông có em trai bình thường, xác định kiểu gen, kiểu hình của mẹ biết rằng bệnh máu khó đông do gen lặn quy định liên kết với NST giới tính X
quy ước gen: A : bình thường . a: bị bệnh
Người em trai bình thường sẽ có kiểu gen: X^AY, kiểu gen này sẽ nhận 1 X^A từ mẹ và 1 Y từ bố.(1)
Trường hợp 1: người mắc bệnh là con trai thì sẽ có kiểu gen; X^aY kiểu gen này nhận 1 X^a từ mẹ và 1 Y từ bố (2)
từ (1), (2) ta suy ra được mẹ có kiểu gen X^AX^a, và có kiểu hình là bình thường.
Trường hợp 2: nếu người mắc bệnh là con gái thì sẽ có kiểu gen X^aX^a, kiểu gen này sẽ nhận 1 X^a từ mẹ và 1 X^a từ bố, kết hợp với (1) ta suy ra dc mẹ có kiểu gen X^AX^a, và có kiểu hình là bình thường.
 

Facebook

Top