What's new

Giải giúp em một vài bài này ạ, em đang ôn thi hsg thành phố

hieuok75

Member
#1
Khi lai hai thứ thuần chủng với nhau được F1 đều quả bầu dục ngọt. Cho F1 tiếp tục thụ phấn với nhau được F2, giả thiết thu được một trong các tỉ lệ sau:
Trường hợp 1: 1 dài ngọt : 2 bầu dục ngọt : 1 tròn chua
Trường hợp 2: 6 bầu dục ngọt : 3 tròn ngọt : 3 dài ngọt : 2 bầu dục chua : 1 trong chua : 1 dài chua
( em hiểu cách làm nhưng ko biết giải thích như thê nào ạ)
biện luận và viết so đồ lai.
 

hieuok75

Member
Đủ rồi đấy anh chị. Nó khó ở chỗ suy luận ra. Cô giáo em bảo nó liên quan đến: đi truyền liên kết và trội ko hoàn toàn
 
Khi lai hai thứ thuần chủng với nhau được F1 đều quả bầu dục ngọt. Cho F1 tiếp tục thụ phấn với nhau được F2, giả thiết thu được một trong các tỉ lệ sau:
Trường hợp 1: 1 dài ngọt : 2 bầu dục ngọt : 1 tròn chua
Trường hợp 2: 6 bầu dục ngọt : 3 tròn ngọt : 3 dài ngọt : 2 bầu dục chua : 1 tròn chua : 1 dài chua
( em hiểu cách làm nhưng ko biết giải thích như thê nào ạ)
biện luận và viết so đồ lai.
Trường hợp 1:
dài:bầu dục:tròn = 1:2:1 => trội không hoàn toàn; quy ước AA->dài,Aa->bầu dục,aa->tròn
ngọt:chua = 3:1 => ngọt trội hoàn toàn so với chua; quy ước B -> ngọt, b -> chua
F2 chỉ cho 4 tổ hợp => liên kết gen hoàn toàn
F2 xuất hiện kiểu hình tròn chua (kiểu gen ab/ab) => kiểu gen F1 là AB/ab => Kiểu gen của P là AB/AB và ab/ab
Sơ đồ lai:
Ptc: AB/AB x ab/ab
Gp:...
F1: AB/ab
F1xF1: AB/ab x AB/ab
G:...
F2: TLKG: 1AB/AB:2AB/ab:1ab/ab
TLKH: 1dài ngọt:2bầu dục ngọt:1tròn chua
Trường hợp 2:
Dài : bầu dục : tròn = 4:8:1 = 1:2:1 =>trội không hoàn toàn; quy ước AA->dài,Aa->bầu dục,aa->tròn
ngọt:chua = 12:4 = 3:1 => ngọt trội hoàn toàn so với chua; quy ước B -> ngọt, b -> chua
F2 cho 16 tổ hợp => các gen phân ly độc lập
Sơ đồ lai:
P: AABB x aabb
Gp:...
F1: AaBb
F1 x F1: AaBb x AaBb
G:...
Bạn giải tiếp sẽ có kết quả. Thân!
 

hieuok75

Member
Cám ơn anh ạ!
Còn bài này anh chỉ giúp em:
AA: Đen
Aa: xám
aa: trắng
B: dài
b: ngắn
Cho cái đen ngắn tc lai với đực trắng dài tc thu được F1. Cho F1 lai phân tích. viết sơ đồ lai. Cho biết XX: cái, XY:đực

Cô giáo em bảo xét 4 hay 5 trường hợp gì đấy. Anh chỉ tên từng trường hợp ra. Và chỉ cần cho em 1 ví dụ về trường hợp gen liên kết với NST giới tính thôi anh nhé!:mrgreen:

Cám ơn anh!
 
Cám ơn anh ạ!
Còn bài này anh chỉ giúp em:
AA: Đen
Aa: xám
aa: trắng
B: dài
b: ngắn
Cho cái đen ngắn tc lai với đực trắng dài tc thu được F1. Cho F1 lai phân tích. viết sơ đồ lai. Cho biết XX: cái, XY:đực

Cô giáo em bảo xét 4 hay 5 trường hợp gì đấy. Anh chỉ tên từng trường hợp ra. Và chỉ cần cho em 1 ví dụ về trường hợp gen liên kết với NST giới tính thôi anh nhé!:mrgreen:

Cám ơn anh!
Trường hợp 1: Phân li độc lập
Trường hợp 2: Hai gen cùng nằm trên một NST thường (liên kết gen hoàn toàn hoặc hoán vị gen)
Trường hợp 3: Gen A nằm trên NST thường, gen B nằm trên NST giới tính X hoặc ngược lại
Trường hợp 4: Hai gen cùng nằm trên NST giới tính X (liên kết hoàn toàn hoặc hoán vị)
 

hieuok75

Member
Cho em hỏi câu lý thuyết này ạ:
Xét một cặp gen có 2 alen là A và a.
Trong trường hợp nào có thể viết được 7 và 5 kiểu gen khác nhau. Viết các Kiểu gen này
 

Danbo

Member
Cho em hỏi câu lý thuyết này ạ:
Xét một cặp gen có 2 alen là A và a.
Trong trường hợp nào có thể viết được 7 và 5 kiểu gen khác nhau. Viết các Kiểu gen này
5 KG khi gen nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X: XAXA, XAXa, XaXa, XAY, XaY.
7 KG khi gen nằm trên vùng tương đồng của NST X, Y: XAXA, XAXa, XaXa, XAYA, XaYA, XAYa, XaYa.
 

ngoc anh

Member
Thể tứ bội cho 5 kg khác nhau AAAA, AAAa, AAaa, Aaaa, aaaa
Thể 6n cho 7 kiểu gen khác nhau (viết tương tự)
 

Facebook

Top