What's new

Giải đáp câu hỏi đề cương Sinh 9

kh0jkh0jkh0j

New member
#1
Ai giúp em giải đáp câu hỏi SInh học này với:
Nhiệm vụ, nội dung và vai trò của Di truyền học; Nội dung cơ bản của phương pháp phân tích các thế hệ lai ? Nêu khái niệm và cho ví dụ về: tính trạng, tính trạng ( trội, lặn ), cặp tính trạng tương phản, nhân tố di truyền, giống thuần chủng, kiểu gen, kiểu hình, thể đồng hợp, thể dị hợp, đồng giao tử, dị giao tử, trôi không hoàn toàn? Phân biệt di truyền trung gian và trội không hoàn toàn..??
Mọi người nhiệt tình giải đáp dùm em :D thankssssssss:chuan:
 

Facebook

Top