What's new

Gen

wind_sky

Member
minh nghĩ nó là do đột biến ở bộ ba kết thúc làm dài thêm 1 vài a.a .nhưng liệu ngoài cơ chế đó ra thì còn cách khác 0? liệu có thể do gen phân mảnh 0? ah mà intron có mã hóa cho a.a nào 0 nhỉ .nếu nó đã có khả nang dịch ra tẢN ùi thì tại sao 0:chui:
 

Facebook

Top