What's new

Gãy cành

Mình nghĩ là do mùa hè hàm lượng hormon AAB lớn do cây tiết ra điều hoà sự đóng khí khổng và giảm stress do nhiệt độ cao nên gây nên sự hình thành tầng rời ở cành nhiều hơn → gãy cành nhiều.
Đồng thời có thể do tác động vật lý của gió. Mùa hè nhiều gió và độ ẩm và cây nhiều lá nên gây áp lực không khí lên cây lớn hơn → gãy cành.
 
Mình nghĩ là do mùa hè hàm lượng hormon AAB lớn do cây tiết ra điều hoà sự đóng khí khổng và giảm stress do nhiệt độ cao nên gây nên sự hình thành tầng rời ở cành nhiều hơn → gãy cành nhiều.
Đồng thời có thể do tác động vật lý của gió. Mùa hè nhiều gió và độ ẩm và cây nhiều lá nên gây áp lực không khí lên cây lớn hơn → gãy cành.
-theo mình biết thì AAB không có vai trò chủ yếu trong vc ht tầng rời , mà do ethylen, AAB tham gia vào quá trình kiểm tra quá trình ht tầng rời.
-có thể là do mùa hè cây sinh trưởng mạnh,phân cành nhiều, độ che phủ lớn hơn nên các cành phía dưới quang hợp kém hơn-> thiếu chất dinh dưỡng, nước và các chất tham gia tổng hợp auxin -> hàm lượng auxin giảm , trong đi khó stress làm hàm lượng ethylen và AAB tăng lên-> các cành bị rụng
- ngoài ra có thể là do mù hè thông thường là mùa quả chín nên hàm lượng ethylen lúc này tăng cao, AAB cũng đc tổng hợp để tích trữ khi hạt chín :v
mong được bạn góp ý :)
 

Facebook

Top