What's new

exon và intron

kt1996

Member
bạn nào biết tính các đoạn exon và intron trong 1 gen dài 4500 nu và có tỉ lệ 1:3:2:4 giúp tớ với(y)
Bạn xem lại cái đề đi, đề này không roc ràng gì cả, đọc vô cũng không hiểu luôn. Cái tỉ lệ cuối đề là làm gì ấy nhỉ? :sexy:
 

Facebook

Top