What's new

em muốn đăng ký là thành viên nhưng sao diễn đàn không nhận

Chắc là lỗi thôi. Bạn thử đăng ký lại. Nếu không được bạn cung cấp tên tuổi địa chỉ, người giới thiệu ở đây và một admin nào đó sẽ tạo account cho bạn.
 

Facebook

Top