What's new

Đường hóa ở vi khuẩn

#1
Đc nào biết được state of the art của lĩnh vực này thông báo cho anh em biết với nhỉ.
Đường hóa ở vi khuẩn: không ai lại ngờ được vi khuẩn cũng có glycoprotein. Việc bây giờ là tìm các loại vi khuẩn có kiểu đường hóa giống người, bê nguyên con đường đường hóa vào E.coli và thế là biểu hiện glycoprotein ở E.coli.
Rất hấp dẫn, vì nó đe dọa lĩnh vực công nghệ tế bào động vật của tui.:mrgreen:
 

Facebook

Top